Vertaalservice

Posted in Featured

Het laatste wat men wil is dat een aankoop, bouw of verbouwing verkeerd gaat door een onvertaald of erger nog, een verkeerd vertaald document. Met een accurate vertaling en beoordeling door ons kunt u eventuele problemen voor zijn of hierop goed voorbereid zijn.

Soms worden voor u belangrijke stukken vertaald door een beëdigd vertaler. Hierbij moet u weten dat deze vertalers weliswaar taalkundig bekwaam zijn, maar vaak het vakjargon slecht beheersen. Dit kan leiden tot pijnlijke vergissingen.

APART kan voor u de tekst controleren en zo nodig verbeteren.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Vergunningen aanvragen

Posted in Featured

Welke vergunning is nu precies nodig en voor wat? Dit is een vraag die veel ondernemende Nederlanders in Frankrijk hebben.

De eerste stap in geval van verbouwing of nieuwbouw is de aanvraag van een “Certificat d’urbanisme”. Dit document geeft aan of een terrein bebouwd kan worden, hoeveel en wat er gebouwd mag worden en aan welke regels een project moet voldoen. Vaak wordt dit toegevoegd aan uw koopakte en is verplicht indien u koopt met de bedoeling op een terrein te bouwen of een bestaand gebouw te verbouwen.

Vervolgens moet een bouwvergunning worden aangevraagd op basis van het door u gewenste ontwerp. Het verlenen van deze bouwvergunning met name voor grote projecten wordt meestal in uw koopakte opgenomen als ontbindende voorwaarde. Dit geldt ook voor de specifieke vergunning voor verkaveling. (verplicht voor een splitsing in drie of meer delen van een terrein)

Indien op uw terrein een pand aanwezig is wat geheel of gedeeltelijk afgebroken moet worden om uw project te kunnen verwezenlijken, dient tevens een sloopvergunning te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan tegelijkertijd met de bouwvergunning worden ingediend.

Voorafgaand aan de bouw, dient u een “Declaration d’ouverture de chantier” in de dienen. Dit betekent dat u aangeeft op welke datum u een aanvang maakt met de bouwwerkzaamheden.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Contacten met de locale overheid

Posted in Featured

Zoals in sommige TV programma’s is te zien, kunnen lokale overheden soms een groot obstakel zijn in de ontwikkeling van uw project. Als u de taal niet machtig bent, dan kunt u maar zo over een regel of bepaling heen lezen wat van grote invloed kan zijn op de voortgang van uw plannen.

In Frankrijk wordt de bouwvergunning formeel afgegeven door de gemeente maar wordt in feite op departementaal niveau ambtelijk afgehandeld. Als het gemeentebestuur positief tegenover een bouwaanvraag staat, wordt het dossier doorgestuurd naar de departementale overheid. Als het daarentegen afwijzend reageert, zult u geen bouwvergunning krijgen. Vroegtijdig contact met de gemeente kan een negatieve reactie voorkomen.

Architectenbureau APART heeft tientallen jaren ervaring met de Franse regelgeving, beheerst vanzelfsprekend de Franse taal uitstekend en kan u doeltreffend begeleiden bij de contacten met uw gemeente en zonodig bemiddelen.

Neem geen risico en laat ons u assisteren!

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!