Vertaalservice

Posted in Featured

Het laatste wat men wil is dat een aankoop, bouw of verbouwing verkeerd gaat door een onvertaald of erger nog, een verkeerd vertaald document. Met een accurate vertaling en beoordeling door ons kunt u eventuele problemen voor zijn of hierop goed voorbereid zijn.

Soms worden voor u belangrijke stukken vertaald door een beëdigd vertaler. Hierbij moet u weten dat deze vertalers weliswaar taalkundig bekwaam zijn, maar vaak het vakjargon slecht beheersen. Dit kan leiden tot pijnlijke vergissingen.

APART kan voor u de tekst controleren en zo nodig verbeteren.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Scouting, beoordeling en advies

Posted in Featured

Uw heeft een droom of een lang gekoesterde wens die u nu eens tot uitvoer wilt gaan brengen. Maar waar begint u? Welke gegevens heeft u nodig? Wilt u een bestaand huis aanschaffen of uw eigen droomhuis verwezenlijken?

Architectenbureau APART werkt nauw samen met kundige en betrouwbare makelaars die voor elk wat wils hebben. Vertel ons wat u wilt en wij gaan voor u op zoek!

Heeft u al een terrein of gebouw op het oog, dan kan APART u adviseren over de mogelijkheden of over de bouwkundige staat van het gebouw.

Ook voor vragen over bepaalde juridische of administratieve procedures kunt u bij ons terecht.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Vergunningen aanvragen

Posted in Featured

Welke vergunning is nu precies nodig en voor wat? Dit is een vraag die veel ondernemende Nederlanders in Frankrijk hebben.

De eerste stap in geval van verbouwing of nieuwbouw is de aanvraag van een “Certificat d’urbanisme”. Dit document geeft aan of een terrein bebouwd kan worden, hoeveel en wat er gebouwd mag worden en aan welke regels een project moet voldoen. Vaak wordt dit toegevoegd aan uw koopakte en is verplicht indien u koopt met de bedoeling op een terrein te bouwen of een bestaand gebouw te verbouwen.

Vervolgens moet een bouwvergunning worden aangevraagd op basis van het door u gewenste ontwerp. Het verlenen van deze bouwvergunning met name voor grote projecten wordt meestal in uw koopakte opgenomen als ontbindende voorwaarde. Dit geldt ook voor de specifieke vergunning voor verkaveling. (verplicht voor een splitsing in drie of meer delen van een terrein)

Indien op uw terrein een pand aanwezig is wat geheel of gedeeltelijk afgebroken moet worden om uw project te kunnen verwezenlijken, dient tevens een sloopvergunning te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan tegelijkertijd met de bouwvergunning worden ingediend.

Voorafgaand aan de bouw, dient u een “Declaration d’ouverture de chantier” in de dienen. Dit betekent dat u aangeeft op welke datum u een aanvang maakt met de bouwwerkzaamheden.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Ontwerp- en bouwtekeningen in 2D/3D

Posted in Featured

In geval van bouwprojecten werken wij vaak samen met een Franse collega die de contacten verzorgt met de lokale overheid en de dagelijkse bouwcontrole kan uitvoeren. APART verzorgt alle ontwerp- en bouwtekeningen en de Frans – Nederlandse coördinatie tijdens de bouw. Al onze ontwerpen zijn in 3D leverbaar en een 3D animatie is op aanvraag mogelijk.

Beschikt u over papieren afdrukken van tekeningen van bestaande of nog te bouwen projecten dan kunnen wij deze voor u digitaliseren en vanuit deze basis verder werken.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Bemiddeling met de eigenaar

Posted in Featured

Bemiddeling met de eigenaar van het pand of terrein is een unieke service die wij u kunnen aanbieden, ook als u zelf Frans spreekt.

Het gaat namelijk niet alleen om de taal en het wederzijds begrip, maar ook om de verschillende cultuur- en omgangsvormen. Een goede organisatie en voorbereiding kunnen van doorslaggevend belang zijn voor een geslaagd resultaat.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Contacten met de locale overheid

Posted in Featured

Zoals in sommige TV programma’s is te zien, kunnen lokale overheden soms een groot obstakel zijn in de ontwikkeling van uw project. Als u de taal niet machtig bent, dan kunt u maar zo over een regel of bepaling heen lezen wat van grote invloed kan zijn op de voortgang van uw plannen.

In Frankrijk wordt de bouwvergunning formeel afgegeven door de gemeente maar wordt in feite op departementaal niveau ambtelijk afgehandeld. Als het gemeentebestuur positief tegenover een bouwaanvraag staat, wordt het dossier doorgestuurd naar de departementale overheid. Als het daarentegen afwijzend reageert, zult u geen bouwvergunning krijgen. Vroegtijdig contact met de gemeente kan een negatieve reactie voorkomen.

Architectenbureau APART heeft tientallen jaren ervaring met de Franse regelgeving, beheerst vanzelfsprekend de Franse taal uitstekend en kan u doeltreffend begeleiden bij de contacten met uw gemeente en zonodig bemiddelen.

Neem geen risico en laat ons u assisteren!

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Na de vergunning…

Posted in Featured

In Frankrijk hoeft u niet voorafgaand aan het verkrijgen van de vergunning leges te betalen. Wel worden er belastingen en heffingen geheven na het verkrijgen van de bouwvergunnig. Deze moeten voldaan worden vanaf het tweede jaar van de verlening van de vergunning en kan in termijnen worden betaald.

Ook als u eventueel na het verkrijgen van de bouwvergunning zou afzien van de daadwerkelijk bouw, zijn deze betalingen verplicht. Alleen als u officieel de annulering van uw bouwvergunning aanvraagt, kunt u vrijstelling van leges verkrijgen.

Tot slot dient u te weten dat u als opdrachtgever verplicht bent een verzekering af te sluiten voor algemene dekking van bouwrisico’s tot aan het einde van de 10-jarige bouwgarantietermijn. Dit heet een “assurance domages ouvrages”. Deze verzekering is niet gemakkelijk te verkrijgen en wordt in het geval van particuliere bouw vaak niet aangevraagd, hoewel het theoretisch verplicht is. Om deze verzekering te kunnen verkrijgen, dienen alle aannemers en onderaannemers van tevoren bekend te zijn, hun contracten ondertekend en moeten zij zelf hun eigen verzekeringsbewijs overleggen.

Of u nu een nieuwe vergunning wilt aanvragen, problemen heeft met de al ingediende stukken of met het invullen van de fiscale documenten na het verkrijgen van de bouwvergunning, dan staat architectenbureau APART u met raad en daad ter zijde.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Coördinatie

Posted in Featured

Regelmatig ziet u op TV voorbeelden van pijnlijke situaties waarin Nederlanders in terecht komen tijdens hun buitenlandse projecten.

Vaak is het een gebrek aan logisch denken en miscommunicatie, maar ook een gebrek aan coördinatie tussen de Nederlandse opdrachtgever en de Franse aannemer.

Ook als u geen Nederlandse architect nodig zou hebben, dan kunnen wij de noodzakelijke coördinatie verzorgen en veel misstanden voorkomen.

Architectenbureau APART weet hoe de vork in de steel zit en kan uw wensen goed verwoorden naar de betreffende aannemers en instanties.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!