Vergunningen aanvragen

Posted in Featured

Welke vergunning is nu precies nodig en voor wat? Dit is een vraag die veel ondernemende Nederlanders in Frankrijk hebben.

De eerste stap in geval van verbouwing of nieuwbouw is de aanvraag van een “Certificat d’urbanisme”. Dit document geeft aan of een terrein bebouwd kan worden, hoeveel en wat er gebouwd mag worden en aan welke regels een project moet voldoen. Vaak wordt dit toegevoegd aan uw koopakte en is verplicht indien u koopt met de bedoeling op een terrein te bouwen of een bestaand gebouw te verbouwen.

Vervolgens moet een bouwvergunning worden aangevraagd op basis van het door u gewenste ontwerp. Het verlenen van deze bouwvergunning met name voor grote projecten wordt meestal in uw koopakte opgenomen als ontbindende voorwaarde. Dit geldt ook voor de specifieke vergunning voor verkaveling. (verplicht voor een splitsing in drie of meer delen van een terrein)

Indien op uw terrein een pand aanwezig is wat geheel of gedeeltelijk afgebroken moet worden om uw project te kunnen verwezenlijken, dient tevens een sloopvergunning te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan tegelijkertijd met de bouwvergunning worden ingediend.

Voorafgaand aan de bouw, dient u een “Declaration d’ouverture de chantier” in de dienen. Dit betekent dat u aangeeft op welke datum u een aanvang maakt met de bouwwerkzaamheden.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!